Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2020

2019-10-14

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sitt årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa. Beslutet avser medel för år 2020. Södertörns högskola är anslagsförvaltare av medlen.

Huvuddelen, knappt 68 miljoner kronor för år 2020, går till forskningsprojekt, nya och pågående.

Andra större budgetposter är:

  • Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, 40 miljoner kronor
  • Professorsprogrammet vid högskolan, 30,4 miljoner kronor
  • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, 10,9 miljoner kronor
  • Södertörns högskolas bibliotek, 15,7 miljoner kronor
  • Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds, forskningslaboratorier och ett försök med en årlig publikation om Östersjö- och Östeuroparegionen.

Tillbaka till Aktuellt