Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2021

2020-10-26

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa. Det största anslaget går till nya forskningsprojekt.

Andra större budgetposter är:

  • Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, 40 miljoner kronor
  • Professorsprogrammet vid Södertörns högskola, 23 miljoner kronor
  • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, 14 miljoner kronor
  • Södertörns högskolas bibliotek, 17 miljoner kronor

Därutöver ges anslag till bland annat tidskriften Baltic Worlds och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.


Tillbaka till Aktuellt