Östersjöstiftelsens nya styrelse från 2016-07-01

2016-07-07

Styrelsen är Östersjöstiftelsens högsta beslutande organ, och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, Sveriges universitet och högskolor (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas och Verket för Innovationssystem (Vinnova). En ledamot föreslås av styrelsen själv.

Följande personer ingår i den nya styrelsen.

Professor Torbjörn Bergman, vice-ordförande

Professor Ann-Marie Ekengren

Professor Thomas Elmqvist

Verkställande direktör Åke Gustafson

F.d. universitetskansler Lars Haikola, ordförande

Professor Anna-Malin Karlsson

Professor Jenny Larsson

Docent Helena Sandberg

Professor Moira von Wright

Mandatperioden för den nya styrelsen är 2016-07-01 – 2019-06-30


Tillbaka till Aktuellt