Professor Peter Hedström har utsetts till ordförande för Östersjöstiftelsen

2023-07-11

Peter Hedström har utsetts till Östersjöstiftelsens ordförande fr.o.m. 7 juli 2023. Han är för närvarande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och Senior Research Fellow vid Nuffield College i Oxford.

Professor Peter Hedström

Peter Hedström erhöll sin doktorsexamen i sociologi från Harvard och har tidigare bl.a. varit professor vid Stockholms universitet och University of Oxford. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien och har tidigare varit ledamot av Vetenskapsrådets och STINT:s styrelser. Han var grundare av Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet och har varit VD för Institutet för framtidsstudier.

”Jag känner mig mycket hedrad över uppdraget” säger Peter Hedström. ”Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning att se till att de omfattande medel som Östersjöstiftelsen förfogar över används så klokt som möjligt. Personligen hoppas jag att stiftelsen framförallt kommer att inrikta sig mot att stärka fri, forskarinitierad forskning gällande Östersjö- och Östeuropaområdet för att därigenom driva fram forskning med så stor internationell lyskraft som möjligt,” understryker han.


Tillbaka till Aktuellt