Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

1600-talets mediarevolution i Östersjöområdet


Ämne: Historia
Projektledare: Kekke Stadin
Startår: 2006
Projekttyp: Projekt

Projektets syfte är att studera kommunikationsrevolutionsförloppet och effekter i Östersjöområdet ca 1610-1720.

Östersjöområdets integration i ett större europeiskt sammanhang, analyseras med utgångspunkt i infrastrukturernas och mediernas utbyggnad. Studien inriktas på postväsendet som ett nytt kommunikationssystem, på systemets experter, postmästarna, i sin samhällskontext, samt på den hastigt tillväxande periodiska nyhetsförmedlingen och dess karaktär i sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Vi förhåller oss till två rumsliga nivåer. Postväsendet och korrespondensen är en väsentlig del av det svenska Östersjöväldets integrationssträvanden och är därmed en del i en territorialiseringsprocess. På en annan rumslig nivå medverkar postväsendet också att integrera Östersjöområdet i ett europeiskt politiskt, ekonomiskt och kulturellt sammanhang.