Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Anpassning eller omvandling? Europeisering i Baltikum


Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Karl Magnus Johansson
Startår: 2004
Projekttyp: Projekt

Båda forskarna i detta projekt är statsvetare. Projektet är knutet till ett annat och mer mångvetenskapligt forskningsprojekt – Östersjöstater i ett nytt Europa – som likaledes är finansierat av Östersjöstiftelsen. I båda projekten står europeisering och institutionell förändring i centrum för intresset.

I projektet Anpassning eller omvandling? Europeisering i Baltikum undersöks det anpassningstryck eller omvandlingstryck som med utgångspunkt i europeiska integrations- och samarbetsprocesser riktas mot de tre baltiska staterna. Det är politiska institutioner som är föremål för analys. Den ena delstudien handlar om europeisering av nationella parlament och då särskilt när det gäller hanteringen av EU-frågor. Den andra delstudien handlar om europeisering av nationella politiska partier och fokuserar partieliter och transnationella nätverk. Undersökningen bygger på olika slags material och metoder, främst intervjuer men i viss utsträckning även arkivforskning.