Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Arkeologi med samtidsrelevans


Ämne: Arkeologi
Projektledare: Johan Rönnby
Startår: 2003
Projekttyp: Projekt

Projektet syftar till att utveckla de arkeologiska kunskapsmål som ligger utanför de strikt forntidsuttolkande. Dessa kunskapsmål handlar om hur det förflutna och dess lämningar kan ge oss en fördjupad samtidsförståelse samt hur de kan ligga till grund för en existentiell reflektion kring människans eviga frågeställningar.

En arkeologi som fokuserar dessa alternativa kunskapsmål har förutsättningar att spela en aktiv roll i samtida kultur- och samhällsdebatt. En sådan arkeologi visar hur kunskap om det förflutna och tidens gång är intressant även för dem som i första hand är upptagna med att försöka förstå sin egen tillvaro. Arkeologin blir därmed relevant för många fler grupper i samhället.

Projektet inkluderar fyra delprojekt. I dessa studeras hur synen på Östersjön och forntida kulturmöten i Östersjöområdet varierat över tid och mellan olika forskningstraditioner. Härigenom synliggörs även vår egen tids kulturella schabloner. Dessutom studeras den förvandlingsprocess som det forna Sovjetimperiets många Lenin- och Stalinstatyer genomgått. Dessa visar hur tidens gång materialiserar sig i ting och hur dessa förmår att väcka tankar av existentiell karaktär.

Projektet avser att lägga en arkeologisk grund för ett mångvetenskapligt samarbete kring hur det förflutna och dess lämningar kan ge oss en fördjupad förståelse av vår samtida tillvaro.