Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Bilder im Kontrast. Interkulturelle Prozesse Schweden/Deutschland im Schatten des Nazismus 1933-1945


Ämne: Tyska
Projektledare: Frank Michael Kirsch
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

”Bilder i kontrast” anknyter till tidigare forskning inom projektet ”Bilder i förvandling” och avser att analysera interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen åren 1933-1945. Hur påverkas undervisning och forskning i tyska vid skolor och universitet i Sverige samt det vetenskapliga och kulturella utbytet efter nazisternas maktövertagande? Kan inflytande av nazistiskt språkbruk spåras i svenska språket? Främst fokuseras hur motsättningar mellan humanism och nazism, mellan demokrati och diktatur manifesteras i texter. Vilken funktion fick exempelvis Östersjötanken i svensk/tysk diskurs under denna tid? Hur bemöttes nazistisk kulturpolitik, som instrumentaliserade Östersjövisioner och rasteorier i strävan att införliva Norden i ett germansk storrike?