Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Den ”Nya kvinnan” mellan två sekelskiften (1900-2000). Genusdialoger i ett interkulturellt perspektiv. Tyskland – Norden – Polen


Ämne: Litteraturvetenskap, genusstudier
Projektledare: Ebba Witt-Brattström
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

Kortare beskrivning av projektets syfte: Att genusvetenskapligt komparativt undersöka i första hand genusuppfattningarnas förändring i ett flertal kulturella kontexter över perioden med fokus på litteratur. Projektet involverar olika perioder och olika länder (Tyskland, Sverige, Danmark, Polen) och vill genom sina olika delstudier också visa hur ett litteraturhistoriskt perspektiv kan befrukta genusvetenskapliga tolkningar av historiska epoker. Könspolitiska frågeställningar är intimt förknippade med kvinnors och mäns kulturella skapande. Litteratur har under stora delar av 1900-talet ännu tolkningsföreträdet vad gäller identitetskonstruktioner, maskulinitetskriser, kvinnoemancipation, etnicitets- och assimilationsproblematik, sexualiteter.