Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Det fordistiska projektet i Östersjöområdet. Uppkomst, blomstring, kris


Ämne: Historia, samtidshistoria
Projektledare: Lars Ekdahl
Startår: 2004
Projekttyp: Projekt

Projektets övergripande syfte är att studera den process som formade efterkrigstidens europeiska välfärdssamhällen, det hegemoniska system som höll dem samman och de mekanismer som ledde fram till dess upplösning. Ambitionen är att med tre sammanhållande utgångspunkter kunna ge ett bidrag till den efterkrigstida politiska historien i väst och öst. För det första ett gramscianskt inspirerat teoretiskt perspektiv för att analysera fordismen och dess specifika hegemoniala strukturer; för det andra en bred ansats som omfattar de olika delar av samhället som bidrog till formerandet av det hegemoniala projektet: stat, kapital, arbetarrörelse och de intellektuella; för det tredje en komparativ ansats som studerar framväxten av nya idéströmningar i Östersjöområdet och som jämför de olika modellerna för välfärdsanordningar i de olika samhällssystemen i Öst- och Västeuropa.

Projektet omfattar fyra delstudier: Werner Schmidts om förändringar av den internationella politisk-ideologiska hegemonin under andra världskriget och i det kalla krigets skugga; Lars Ekdahls om politisk kris och ekonomisk demokrati under fordismen; Kjell Östbergs om sociala rörelser och civilt samhälle; Håkan Blomqvists om det sovjetryska välfärdssamhället utifrån en näranalys av utvecklingen i staden Taganrog i Sydryssland.