Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Diversitet, spridning och prevention av TBE-viruskomplexet i Östersjöområdet


Ämne: Biologi, Molekylärbiologi
Projektledare: Magnus Johansson
Startår: 2006
Projekttyp: Projekt

I Europa och Asien är fästing-buren encefalit (TBE) en mycket elakartad flaviviral sjukdom som orsakas genom TBE-virusets (TBEV) invasion av det centrala nervsystemet. Antalet TBEV infektioner ökar i östersjöområdet trots att befolkningen i virusområden uppmanas att vaccinera sig. Dessutom har viruset nyligen etablerat sig i nya regioner. Idag känner man till tre typer av TBEV, men det finns ytterligare ett antal närbesläktade virus som kan ge helt andra symptom alltifrån blödarfeber till sjukdomar som främst drabbar boskap. TBEV förekomst i Östersjöområdet är mycket intressant att studera då regionen är ett gränsområde för flera olika virustyper. Dessutom förekommer inte mindre än två vanliga fästing-vektorer, Ixodes ricinus och I. persulcatus. Dagens kännedom om TBEVdistribuering baseras främst på rapporterade sjukdomsfall kontra vilken region fästingbettet skedde i. Detta kan generera en skev bild då även närheten till det mänskliga samhället är en bidragande faktor. Mycket av det vi idag känner till om släktskapet mellan dessa virus har alltså framselekterats med avseende på virulens. Dessutom har flera virus bearbetats upprepade gånger i laboratorier vilket kan ha förändrat arvsmassan hos vissa virus.

Detta forskningsprojekt utreder TBEVförekomsten i olika delar av östersjöregionen genom att samla fylogenetisk data från naturen och extrahera sekvens direkt från insamlade fästingar. Denna information sätts i ett medicinskt geografiskt perspektiv vilket skall användas för att förutspå var TBEV, även utan mänsklig närvaro är troligast förekommande. Forskningen genererar intressant data om förekomst, spridningsmönster och virus-evolution, samt konstaterar eventuell närvaro av får-sjukdoms viruset ”louping ill” i östersjöområdet. Den kartlägger även riskerna för utbrott av mer virulenta flavivirus som ”Omsk blödarfeber virus”.
Generna som kodar för de strukturella virusproteinerna från svenskt TBEV har klonats och skall användas för produktion av virus-liknande partiklar. Dessa har stor potential att kunna verka som ett TBEV-accin lämpligtför östersjöområdet. Specifika mål:
1: Fylogenetik kartläggning av fästingburna flavivirus i östersjöområdet.
2: Geografisk undersökning som förutspår TBEVförekomst.
3: Generering av en TBEV-vaccinkandidat mot svenskt TBEV isolerat i Stockholms skärgård.