Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Förmoderna kustmiljöer. Natur, klimat och samhälle vid Östersjökusten före ca 1800


Ämne: Historia, arkeologi, geografi
Projektledare: Sven Lilja
Startår: 2004
Projekttyp: Projekt

Projektet är en komparativ miljöhistorisk studie av lokalt resursutnyttjande och miljöpåverkan under förmodern tid. Projektets övergripande tema ”människoskapade miljöförändringar kontra naturprocesser” undersöks genom intensivstudier av några lokala kustsamhällens elasticitet och överlevnadsförmåga. Såväl långsiktiga som kortsiktiga förändringar studeras. Hur anpassade sig sådana samhällen till långsamma naturprocesser, och vilka strategier valdes för att hantera kortare historiska fluktuationer och förändringsförlopp? Vilka konsekvenser fick de valda anpassningsstrategierna för närmiljön? Projektet syftar till ett disciplinöverskridande samarbete mellan arkeologi, historia och geografi. 

Delprojekten fångar upp den centrala problematiken utifrån kompletterande perspektiv, där yttre naturförhållanden (landhöjning, klimatförändringar och växlingar i den marinbiologiska faunan etc), samt yttre samhällsförhållanden (närhet till stat och marknad) ställs mot lokalsamhällets inre anpassnings- och förändringsstrategier. Projektet är komparativt upplagt, med undersökningsområden i lokala kust- och skärgårdsmiljöer vid Östersjön. I första hand kommer Stockholms södra skärgård och Estlands kust, med Ösel och Dagö, att studeras.