Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Fungerande grannskap i segregerade städer


Ämne: Sociologi
Projektledare: Sven E O Hort
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt