Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Inheriting the 1990’s – Culture in Transition. The Case of the Baltic Countries


Ämne: Baltiska språk
Projektledare: Baiba Kangere
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

Projektet avser att studera hur erfarenheterna och arvet från femtio års sovjetstyre påverkar människorna i ett samhälle som håller på att förvandlas till en demokrati inom den euroatlantiska värdegemenskapen. Inom projektet studeras således kulturen som en del av samtidshistorien med fokus på fyra områden som är centrala för Baltikum: litteratur, media, språkpolitik och ”föreställda gemenskaper”. 

Genom att studera de just nu pågående transitionsprocesserna i de tre staterna i Baltikum i ett jämförande perspektiv har projektet med sin mångsidiga inriktning goda förutsättningar att nå fram till en generell teori om transition i allmänhet och kulturell transition i synnerhet.