Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Kulturer och diktaturer i Lettland och Litauen 1926-1991


Ämne: Baltiska språk
Projektledare: Baiba Kangere
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Baltikums historia har under 1900-talet varit en förändringens historia. 1991 började återigen en förändringsprocess, denna gång med demokratiska förtecken. Detta sker i en tid, där värdepluralism, multikulturalism och ekonomisk gränslöshet blir alltmer bestämmande. Frågan blir, vad har man tagit med sig från det förflutna och hur stor är den mentala benägenheten att bemöta den demokratiska utmaningen och den utökade friheten? Genom studier av systemets mål och dess avspegling i språk och litteratur avser projektet att kunna komma åt såväl de föränderliga som de mer eller mindre konstanta faktorerna – individernas mentala dispositioner – som förelåg 1991.