Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Marinarkeologin i Östersjöområdet


Ämne: Arkeologi, marinarkeologi
Projektledare: Johan Rönnby
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Projektet bestod av sex olika marinarkeologiska delstudier behandlande vitt skilda områden och även olika tidsperioder. Gemensamt för samtliga projektdeltagare är att centralt i analysen står den kunskap man kan få om människan och samhället från arkeologiska lämningar i vatten eller med anknytning till vatten. Detta gemensamma perspektiv väcker också frågor om den marina miljön betydelse för social och kulturell förändring i ett långtidsperspektiv.