Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Marinarkeologin i samhälle och forskning – en studie av den svenska utvecklingen


Ämne: Arkeologi, marinarkeologi
Projektledare: Carl Olof Cederlund
Startår: 2000
Projekttyp: Projekt

Projektet utfördes från september 1999 till slutet av 2001. Det avser genomförandet av en monografi med den rubricerade titeln. Det innefattar även en studie av marinarkeologins idéhistoriska bakgrund, sedd i förhållande till de sjöhistoriska idéströmningarna i Sverige, norra Europa och Östersjöområdet.

Arbetet behandlar ämnen såsom marinarkeologins fysiska miljöer; marinarkeologin och dykteknikens utveckling; ämnets idéhistoriska bakgrund, innefattande flera olika delområden; sjöfynd och dykningar under 1800-talet; den sjöhistoriska sektorns framväxt under tidigt 1900-tal; forskning och forskare på det sjöhistoriska och marinarkeologiska området samt utvecklingen av sjöhistoriska och sjöfartshistoriska samfund och tidskrifter under samma tid; utvecklingen av marinarkeologin i Sverige, innefattande flera olika delområden; förutsättningar för den svenska marinarkeologin i samhället och tiden; den marinarkeologiska kulturminnesvården och museiväsendet i ett tidsperspektiv; utvecklingen av teknik för konservering av vattendränkt organiskt material; marinarkeologin och utbildningen; den marinarkeologiska forskningens huvuddrag under 1900-talets senare del: samt marinarkeologin i framtidsperspektivet.