Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Marknadsekonomins överlevare: Östtyska företag i förändring


Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Erik Borg
Startår: 2007
Projekttyp: Projekt

Projektets syfte är att studera överlevare bland företagen i forna DDR. Forskningen skall försöka att skapa en större förståelse av faktorer och aspekt vid verksamheten som kan ha betydelse för att överleva marknadskrafters påverkan på företag. Studier söker efter förhållanden som har givit östtyska företag ett värde på en konkurrensutsatt marknad. Östtyska varor och tjänster som produceras av lokala företag betraktas som utryck för en Östtysk identitet. I ett konsumtionssamhälle är det man konsumerar en förlängning av identiteten. Övergången till marknadsekonomi innebär även ett inkluderande av Östtyskland i ett konsumtionssamhälle. Syftet med studien är därför även att betrakta den östtyska identiteten utifrån vad som produceras och konsumeras i östra Tyskland.

Projektet angriper relaterade frågor kring företag och företagande från tre olika vinklar med många gemensamma nämnare. Studierna identifierar det intellektuella kapitalet som har sina rötter i forna Östtyskland. Forskningen ser närmare på den Östtyska identiteten och den Ostalgi som har uppstått efter återföreningen. Bidragen beskriver också östtysk design och hur den tas emot på en ny marknad. Forskningen behandlar företag som har sina rötter i forna DDR och som fortfarande finns kvar. Kontakter har redan etablerats i östra Tyskland för att hitta en bredd av företag som representerar olika aspekter på övergången till marknadsekonomi.

Företag skall i vår forskning studeras inom områden som har ekonomisk och kulturell betydelse och som kan tänkas representera en Östtysk identitet i ett vidare sammanhang. Försök görs till att sätta förklaringar till varför dessa företag har överlevt trots en massiv nedläggning av Östtysk verksamhet in i ett vidare sammanhang. En viktig förutsättning för överlevande kan förknippas med värde. Värde ger anspråk på en kulturell betydelse och betraktas som förhållningssätt som förmedlas genom undervisning, religion, privat och offentlig verksamhet och ger upphov till individers och gruppers identitet.