Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Säkerhet och samarbete i Östersjöområdet


Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Olav Fagelund Knudsen
Startår: 1999
Projekttyp: Projekt

Projektet behandlar den dynamiska omdaningen runt Östersjön efter 1991.

Regionala konflikt- och samarbetsprocesser studeras för att klargöra betingelserna för en stabil säkerhetsutveckling i Östersjöområdet, med hänsyn både till förbindelserna mellan stater, och mellan stater och icke-statliga aktörer (såsom minorieteter och privata företag). Särskilt studeras förhållandet mellan Ryssland och resten av regionen.