Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Social utveckling och folkhälsa i östra Europa, särskilt Ryssland och Baltikum


Ämne: Sociologi, medicinsk sociologi
Projektledare: Denny Vågerö
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Forskningsprojektet tog sin utgångspunkt i de folkhälsokriser som utvecklades i spåren av Sovjetsystemets kollaps. Vi analyserade särskilt Rysslands och Estlands kriser, dels utifrån dödlighetsdata, dels utifrån survey-data om självskattad hälsa och levnadsförhållanden i båda länderna. Alkoholkonsumtionens ökning under transitionsperioden och särskilt under den sk chockterapin analyserades, och ett nyhetsblad, ”Alkoholfrågan i Ryssland och Baltikum” började utges. Det blev uppenbart att folkhälsoförsämringarna i f.d Sovjetunionen hade tydliga historiska rötter och en del av projektet bestod i att söka upp tidigare sociologiska studier av det ryska samhället. Således publicerades som Södertörn Academic Studies nr 8 en nyupptäckt text av sociologen (och medlemmen i Kerenskis regering år1917) Pitrim Sorokin.