Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Språkets bilder – bildernas språk. Översättning, representation och estetik


Ämne: Slaviska språk, översättning
Projektledare: Lars Kleberg
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

Projektet ”Språkets bilder – bildernas språk” undersöker nya former av kulturell översättning mellan olika diskurser, t.ex. mellan vetenskaplig analys och konstnärlig representation. Att översätta mellan dem betyder att hitta en tolkningsnivå där vetenskaplig och estetisk erfarenhet börjar kasta ljus på varandra. Både vetenskap och konst betraktas här som kontextbundna former av diskursivitet.

Projektet har arbetat med studier inom cultural studies, om olika litterära skolors implicita översättningsdoktriner, samt med att presenterat teoretiska och praktiska erfarenheter av översättning på Internet (nättidskriften iDialog).