Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Traditionen som utopi- den kontinentala filosofin och det grekiska ursprunget


Ämne: Filosofi
Projektledare: Hans Ruin
Startår: 2000
Projekttyp: Projekt

Projektet utforskar den så kallade ”kontinentala” filosofin, med rötter i tysk romantik och idealism. Det vill bidra till en pågående internationell diskussion om denna traditions egenart och utveckling genom att i första hand studera hur den vuxit fram via stegvisa konfrontationer och omtolkningar av den antika grekiska filosofin. Den övergripande hypotesen är att denna tanketradition i sin syn på konst, språk, politik, kön, och estetik, kan förstås djupare än tidigare genom att granska dess skilda anspråk på att ha återerövrat den antika filosofin, och de teoretiska överväganden som berör möjligheten av ett sådant återerövrande. 

Stöd från Östersjöstiftelsen motiveras av att den kontinentala filosofin genom sin kultur- och historiefilosofi haft ett stort genomslag i de länder som hör till Östersjöområdet, förutom i Tyskland, i Polen och i Ryssland. Därutöver syftar projektet till att vidareutveckla ett redan inlett filosofiskt samarbete med forskare i Warzawa, Greifswald, Helsingfors och Köpenhamn.