Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Välfärdsreformer i Polen och Tjeckien: ett jämförande perspektiv


Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Paula Blomqvist
Startår: 2003
Projekttyp: Projekt

Syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningarna för att genomföra reformer av välfärdssystemen i två länder i de forna öststaterna, Polen och Tjeckien. Projektet inriktar sig specifikt på reformer inom sjukvården, som i omfattande skala införts i båda länderna under 1990-talet. Projektets huvudsakliga frågeställning är varför reformer av sjukvårdens organisation har gått lättare att genomföra i Tjeckien än i Polen. Dessutom vill jag undersöker varför man valt den specifika modell av nytt sjukvårdssystem som man gjort, vilket i båda fallen handlar om ett marknadsorienterat försäkringsmodell av tysk, eller holländsk karaktär (snarare än exempelvis skandinavisk). Slutligen är det också intressant att undersöka vilket roll EU och utländska experter spelat i reformprocessen i de båda länderna. Projektet kommer att belysa förutsättningar för marknadsorienterade reformer i en miljö där marknader tidigare varit underutvecklade och helt annorlunda krav ställs på professionerna inom sjukvården än tidigare. Projektet är fortfarande i ett förberedande stadium av insamling av sekundärmaterial, men kommer att genomföras genom forskningsresor till de aktuella länderna och samverkan med forskare vid universiteten i Prag och Krakow. Verksam i projektet är Paula Blomqvist, statsvetare med inriktning på sjukvårdsforskning.