Röster om Östersjöstiftelsen – utvärderingsrapport

2010-12-22

Utvärderingen har på stiftelsens uppdrag gjorts av Faugert & Co Utvärdering AB och centrala frågor i utvärderingen har varit:
Vilken är stiftelsens roll vid Södertörns högskola? Vilken roll spelar stiftelsens
forskningsstöd för Östersjö- och Östeuropaforskningen i Sverige? Hur uppfattas
Östersjöstiftelsen i sektorn och hur värderas stödet? Har det skett en förskjutning när det gäller
definitionen av Östersjö- och Östeuropaområdet efter murens fall? Data har samlats in genom enkät och intervjuer.

Filer

Tillbaka till Aktuellt