Stiftelsen stödjer 14 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

2021-10-06

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning av anslag till forskningsprojekt.  

– Det är glädjande att stiftelsen har beslutat att bevilja sammanlagt 70,7 miljoner kronor till 14 forskningsprojekt inriktade på Östersjöregionen och Östeuropa, säger stiftelsens forskningsdirektör Britta Lövgren. Ett av forskningsprojekten som har beviljats, och då med närmare 25 miljoner kronor, finns i stiftelsens nya stödform storprojekt.

Postdokprojekt

Postdokprojekt är stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år. Stiftelsen har beviljat tre ansökningar om postdokprojekt i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Aleksandra GajowyConstructing the Polish Imaginary: Race and Ethnicity in Polish Visual Culture from Romanticism to the PresentSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande1 473 000 kr
Martin DahlUnravelling the relative influence of climate and land-use change on nitrogen retention in Baltic Sea coastal sediments over the last 300 yearsSödertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2 836 000 kr
Ekaterina TarasovaJust energy transitions for whom? Exploring the concept of recognition-based justice in the case of the coal phase-out in PolandSödertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2 121 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade postdokprojekt här.

Två- och treåriga projekt

Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat tio projektansökningar i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Sylwia Szymańska-SmolkinJewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the Holocaust.Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 594 000 kr
Julia MalitskaTo Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 530 000 kr
Yulia GradskovaMaternity in time of “traditional values” and femonationalismSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande6 000 000 kr
Katarina Wadstein MacLeodIllustrating Neutral Nature: Scientific Depictions of the Arctic from Moscow, Stockholm, and ParisSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande2 789 000 kr
Susan LindholmAn entangled history of the Kulturnation. The German schools in Stockholm and Helsinki 1933-1995.Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 359 000 kr
Lisa KällströmPippi Beyond the Border: Pippi Longstocking in the German Democratic RepublicSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande3 251 000 kr
Cecilia SjöholmDistrusting Monuments. Art and The War In Former Yugoslavia.Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 628 000 kr
Oleksandr PolianichevTropics of Tsardom: Plants and Empire in the South Caucasus, 1800s–1917Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 231 000 kr
Michael ForsmanAnticipating and mediating future classrooms. Ed-tech imaginaries of learning, communication and citizens making in Estonia and SwedenSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 919 000 kr
Olena PodolianAuthoritarian Policy Transfer in Post-Soviet States.Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 990 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade två- och treåriga projekt här.

Storprojekt

Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Inom ramen för ett storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat en storprojektansökan i årets ansökningsomgång.

–Det har varit ett hedrande och givande uppdrag att leda den panel som har bedömt ansökningarna i Östersjöstiftelsens första utlysning av storprojekt, säger Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Hon tillägger att en stödform av detta slag ställer stora krav på ansökningarna då excellens krävs i ansökans alla delar och också i dess helhet. –Vi kommer med stort intresse att följa storprojektet liksom stödformens utveckling, säger Helena Sandberg.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Martin GullströmClimate change mitigation capacity of the Baltic coastal seascape: identification of hotspot environments for coastal blue carbon sequestration and guidance for sustainable management of the Baltic coastal landscapes under global change (CLIM-SCAPE)Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik24 997 000 kr

Läs en sammanfattning av det beviljade storprojektet här.

Bedömningarna har genomförts av särskilda bedömarpaneler med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden, och för storprojekten även intervjuer med forskargrupper, som underlag. Östersjöstiftelsens styrelse har följt panelernas rekommendationer.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2022.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och kan omfatta alla discipliner. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper efter ansökan i årliga utlysningar och stödjer också verksamhet vid Södertörns högskola efter årlig ansökan från högskolan.

 

Filer
sammanfattning_storprojekt_2021
sammanfattningar_postdok_2021
sammanfattningar_projekt_2021

Tillbaka till Aktuellt