Stiftelsen stödjer 17 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

2023-10-12

Östersjöstiftelsens styrelse har vid möte den 11 oktober 2023 fattat beslut om vilka ansökningar som får medel i årets utlysningar av medel till forskningsprojekt. Beredningsarbetet i stiftelsens olika bedömarpaneler har resulterat i rekommendationer till stiftelsens styrelse som nu har beslutat att bevilja sammanlagt 96,5 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt.

Två- och treåriga projekt

Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat 11 projektansökningar i årets ansökningsomgång.

ProjekttitelProjektledareInstitutionBeviljat belopp
Crimes and socio-economic development in the Baltic Sea Region and Eastern Europe in comparative perspectiveMarcus BoxInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 717 000 kr
Networked misogyny in Sweden, Germany and Russia: articulations, intersections and transnational flowsMaria BrockInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola5 864 000 kr
In the Shadows of War: Belonging, Identities, and Hierarchies in Intra-regional Migration in Central and Eastern Europe after Russia’s Invasion of UkraineFlorence FröhligInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola5 795 000 kr
Crafts crossing the Baltic: development and transmission of osseous technologies in the Baltic Sea region c. 9500–3000 BCESara GummessonInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola5 999 000 kr
Ukraine and the Global Nuclear Order: an Environmental and Technological HistoryTatiana KasperskiInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola3 872 000 kr
Culturally adapted behavioral interventions for promoting residential energy conservation in the Baltic Sea regionAndrius KažukauskasInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 992 000 kr
Gender and Expert Knowledge. A Study of Migration and Integration Policies in Germany, Poland and SwedenTeresa KulawikInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola6 000 000 kr
Artrepreneneurs on the Edge Between Artistic Autonomy and Marketization: Organizing Creative Practice in the Baltic Sea Region (ArtR)Ann-Sofie Köping OlssonInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 999 000 kr
From a “Sea of Peace” to a “NATO lake”? A feminist security analysis of island militarisation in the Baltic SeaSanna StrandInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 747 000 kr
The benevolent patriarch? How crises reveal early modern households’ labour organisation and the reach of patriarchal care across the Baltic Sea, 1723–1809Carolina UppenbergInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola3 574 000 kr
#SolidarityWithPolishWomen: Transnational Abortion Activism in Eastern Europe and the Baltic Sea RegionKatarzyna WojnickaInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola4 773 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade projekt.

Postdok-projekt

Postdok-projekt är stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år. Stiftelsen har beviljat 5 ansökningar om postdok-projekt i årets ansökningsomgång.

ProjekttitelProjektledareInstitutionBeviljat belopp
Lawyer’s practical knowledge of children’s rights principles towards sustainable society – Experiences of Sweden and SerbiaMilena BanicInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola2 773 000 kr
The Other Victims of Auschwitz: The Murder of Sick Prisoners in Upper Silesian Forced Labour Camps for JewsSusanne BarthInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola2 606 000 kr
Music and Sustainability as Affective Assemblage: The Baltic Sea Festival and its Engagement with Scientific Research on Environmental Sustainability of the Baltic Sea RegionElin KanhovInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola2 790 000 kr
Waterfront visions: Baltic and Black Sea urbanism after postsocialismVassilis KitsosInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola2 550 000 kr
Marxism as an Event in Philosophy: Slovenian and Yugoslav readings of Marx between 1960–1990Lea KuharInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola2 852 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade postdok-projekt.

Storprojekt

Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Inom ramen för ett storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat en storprojektansökan i årets ansökningsomgång.

ProjekttitelProjektledareInstitutionBeviljat belopp
Experimenting with Traditions: The Life and Afterlife of 20th Century Jewish Intellectual Culture in the Baltic Sea RegionUlrika BjörkInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola23 606 000 kr

Läs en sammanfattning av det beviljade storprojektet.


Bedömningarna har genomförts av särskilda bedömarpaneler med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden, och för storprojekten även intervjuer med forskargrupper, som underlag. Östersjöstiftelsens styrelse har följt panelernas rekommendationer.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2024.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

I stiftelsens projektdatabas presenteras beviljade forskningsprojekt och forskarnätverk. När projekten och nätverken har avslutat sin verksamhet läggs även slutredovisningar ut i projektdatabasen. För varje projekt finns listat vilka publikationer som projektet har resulterat i. Det mesta av det som stiftelsen finansierar publiceras öppet tillgängligt.


Beviljade ansökningar om konferens- och publiceringsstöd

Vid sammanträden den 7 juni och 8 september 2023 beviljade Östersjöstiftelsen 230 000 kr till tre ansökningar om stöd för att anordna konferenser och 7 000 kr till en ansökan om stöd till publicering. Medlen kan användas under ett år från och med beslutsdatumet.

Stöd för att anordna konferenser syftar till att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet.

Stöd till publicering möjliggör för forskare som har haft ett tidigare forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen att publicera forskningsresultat efter projektslut. Stödformen kan sökas även i samband med konferensstöd.

TitelProjektledareInstitutionStödformBeviljat belopp
Key challenges to sustainability on small islands in the Baltic and Eastern European contextPaulina RytkönenInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskolaStöd för att anordna konferenser92 000 kr
NordAnd16 – Nordic Languages as a Second LanguageZoe NikolaidouInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskolaStöd för att anordna konferenser44 000 kr
Secure Horizons: Ukraine’s Peace and Infosecurity ConfluenceNicholas AylottInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskolaStöd för att anordna konferenser94 000 kr
From a ’Black City’ to a Paradisical Garden: Villa Petrolea and the Metamorphoses of the Oil-Fevered BakuIrina SeitsInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskolaStöd till publicering7 000 kr

Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och kan omfatta alla discipliner. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper efter ansökan i årliga utlysningar och stödjer också verksamhet vid Södertörns högskola efter årlig ansökan från högskolan.


Tillbaka till Aktuellt