Stödprogram för forskare i behov av skydd

2022-03-28

Östersjöstiftelsen fattade under hösten 2021 ett beslut om att inrätta ett stödprogram för riskutsatta forskare med placering vid Södertörns högskola.

Som en konsekvens av det ryska anfallet på Ukraina den 24 februari 2022 och de efterföljande krigshandlingarna har stiftelsen beslutat att temporärt utöka programmet till att snarast omfatta sex personer.

Programmet finansieras av Östersjöstiftelsen och akademikerna erbjuds en anställning vid Södertörns högskola. Målet är att de ska kunna fortsätta verka som forskare och lärare inom sitt område.

Stiftelsen och högskolan undersöker samtidigt gemensamt möjligheterna för att kunna utöka programmet till att även omfatta forskarstuderande.

Stiftelsen och högskolan undersöker även andra möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.


Tillbaka till Aktuellt