Utlysningar 2023

2022-09-27

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2022: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt och forskarnätverk.

En nyhet för postdok-utlysningen är att stödformen även kan sökas av doktorander som inte har erhållit sin doktorsexamen vid sista ansökningsdatum. Doktoranden måste dock ha en doktorsexamen innan anslagsperiodens start (senast 2023-12-31). Ifall projektet beviljas och projektledaren inte har doktorsexamen innan anslagsperiodens start kan anslaget inte användas.

I de nya anvisningarna utökas informationen om etikprövning. Varje ansökan ska enligt de reviderade anvisningarna innehålla en beskrivning och motivering av de etiska övervägandena.

Instruktioner till ansökningssystemet inkluderas i anvisningarna för respektive stödform.

Utlysningarna öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00 och sista ansökningsdag är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00.

Nya anvisningar för ansökan 2023 läggs ut på stiftelsens webbplats i oktober.

Ett informationsmöte inför ansökan 2023 hålls digitalt onsdagen den 30 november 2022 kl. 09.00. Mötet kommer att hållas på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.


Tillbaka till Aktuellt