Utlysningar 2024

2023-08-24

2024 kommer Östersjöstiftelsen utlysa följande stödformer:

  • två- och treåriga projekt
  • postdok-projekt
  • forskarnätverk
  • stöd för att anordna konferenser
  • stöd till publicering.

Storprojekt utlyses vartannat år. Utlysningen gör uppehåll 2024 och utlyses nästa gång 2025.

Utlysningarna för projekt, postdok och forskarnätverk öppnar måndagen den 8 januari 2024 kl. 9.00 och sista ansökningsdag är onsdagen den 31 januari 2024 kl. 15.00.

Konferens- och publiceringsstöd kan sökas fortlöpande mellan 8 januari och 29 november 2024. Beslut fattas fyra gånger per år: i mars, juni, september och december.

Nya anvisningar för ansökan 2024 läggs ut på stiftelsens webbplats i oktober.

Ett informationsmöte inför ansökan 2024 hålls digitalt den 27 november 2023 kl. 09.00. Mötet kommer att hållas på engelska. Mer information kommer att läggas ut på webbplatsen i god tid innan mötet.


Tillbaka till Aktuellt