Utvärdering av Östersjöstiftelsens stödformer

2019-10-15

Östersjöstiftelsen har anlitat det danska forskningsinstitutet Danish Centre for Studies in Research and Research Policy för en utvärdering av stiftelsens stödformer. Utvärderingsrapporten har nu lämnats över till stiftelsen.

Rapporten består av flera delar. I en första del finns en genomgång av internationell litteratur om forskningsfinansiering och en presentation av en typologi för olika instrument och stödformer.  I en andra del diskuteras de stödformer som stiftelsen har finansierat under de gångna åren. En tredje del utgörs av en bibliometrisk studie. Den fjärde delen redovisar resultaten från en enkät riktad till tidigare mottagare av stöd från stiftelsen.

Utvärderingen kommer att vara ett underlag i stiftelsens pågående arbete med en strategi för framtida stödformer.

REPORT – Evaluation of Funding Practices at Östersjöstiftelsen


Tillbaka till Aktuellt