Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2023

2022-11-02

Onsdagen den 30 november 2021 kl. 9.00 till senast 11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför utlysningar 2023. Mötet äger rum på Teams och det hålls på engelska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli och ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation och bedömarpaneler.

Anmäl ditt deltagande senast den 25 november 2022 till ulrika.mansson@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2023
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdok-projekt
  • Storprojekt
  • Forskarnätverk
  • Stöd för att anordna konferenser
  • Stöd till publicering
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en beskrivning av vad som avses med forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!


Tillbaka till Aktuellt