Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2024

2023-11-08

Måndagen den 27 november 2023 kl. 9.00-11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför utlysningar 2024. Mötet äger rum på Teams och det hålls på engelska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli, ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation och representanter från Södertörns högskola.

Anmäl ditt deltagande senast den 22 november 2023 till ulrika.mansson@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2024
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdok-projekt
  • Forskarnätverk
  • Stöd för att anordna konferenser
  • Stöd till publicering
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Presentation från Södertörns högskola (medelsförvaltare för stiftelsens forskningsprojekt och konferenser)
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en beskrivning av vad som avses med forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!

Presentation från mötet

Se presentation från mötet.


Tillbaka till Aktuellt