Dispositionstid

Ansökningar om förlängd dispositionstid för projekt finansierade av Östersjöstiftelsen hanteras av Ann-Charlott Karlsson och görs per e-post inklusive motivering (det finns inte någon särskild blankett) till ann-charlott.karlsson@sh.se. Frågor av vetenskaplig natur som rör till exempel projekts dispositionstid görs till Östersjöstiftelsens kansli.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.