Om Östersjöstiftelsen

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola. Stiftelsen har sedan tillkomsten finansierat forskning, forskarutbildning och uppbyggnaden av en akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola. En stor del av beviljade medel har anslagits till olika forskningsprojekt inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap, men under senare år har även naturvetenskapliga projekt främst med inriktning mot miljöfrågor beviljats. 

Östersjöstiftelsen har bidragit till uppbyggnaden av Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) vid Södertörns högskola som inrättades år 2005 och inom centret finns forskarskolan Baltic and East European Graduate School (BEEGS). Medel har även beviljats till byggandet av högskolans nya bibliotek och sedan 2008 finansierar stiftelsen tidskriften Baltic Worlds som utkommer kvartalsvis.

Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Styrelsen har inrättat en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital och en forskningsdelegation som bereder forskningsfrågor.

Enligt stadgarna får kapitalet inte förbrukas, utan endast den direkta avkastningen kan användas till stiftelsens ändamål.

Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.