Anvisningar för ansökan om projekt och postdokprojekt 2020

2019-11-05

Nu finns anvisningar för ansökan om medel för projekt- och postdokprojekt. Anvisningarna består av a. anvisningar med information om vilka villkor som gäller för medel från Östersjöstiftelsen, en redovisning av beredningsprocessen samt särskilda anvisningar för ansökans innehåll i steg 1 och steg 2, b. särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet samt 3. vanliga frågor och svar. De tre dokumenten finns på såväl svenska som engelska.

Klicka här för anvisningar till ansökningssystemet 2020


Tillbaka till Aktuellt