Årets beviljade medel från Östersjöstiftelsen

2022-12-05

Östersjöstiftelsen har under 2022 beviljat totalt knappt 254 miljoner kronor till forskning, forskarutbildning och infrastruktur med fokus på Östersjöregionen och Östeuropa.

100 miljoner kronor har beviljats till nya forskningsprojekt med start 2023.

Stiftelsen har också beviljat knappt 130 miljoner kronor till verksamheter nästa år vid Södertörns högskola efter ansökan från rektor för högskolan. Bland de beviljade medlen är knappt 52 miljoner kronor till forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS. Östersjö- och Östeuropaprogrammet för professorer och biträdande lektorer har beviljats 30 miljoner kronor och forskningsinstitutet Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, drygt 21 miljoner kronor. Därutöver ges medel till bland annat laboratorier, högskolans bibliotek, tidskriften Baltic Worlds, till publikationer och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.

Östersjöstiftelsens stödprogram för utsatta forskare har under året utvidgats för att ta emot ukrainska forskare vid Södertörns högskola. Stiftelsen har hittills beviljat knappt 24 miljoner kronor till programmet.

Medel beviljade av Östersjöstiftelsen 2022

Medel till Södertörns högskolas verksamhet129 161 000 kr
Nya forskningsprojekt100 363 000 kr
Forskarnätverk324 000 kr
Stödprogram för utsatta forskare23 960 000 kr
Totalt253 808 000 kr

Senast uppdaterad: 2022-12-07


Tillbaka till Aktuellt