Ansökan om forskningsmedel

Östersjöstiftelsen ger anslag till forskningsprojekt som söks av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare och postdokprojekt som söks av enskilda forskare. Forskarna är fria att själva formulera sina forskningsfrågor, dock inom ramen för det ämnesmässiga tema som gäller för Östersjöstiftelsen.

Östersjöstiftelsen utlyser medel till forskningsprojekt en gång per år. Ansökan om medel för nya forskningsprojekt görs via Östersjöstiftelsen webbplats.

I Östersjöstiftelsens ansökningssystem kan du se tidigare ansökningar, slutredovisa forskningsprojekt och göra ansökningar. Östersjöstiftelsens ansökningssystem