NYHET! Stiftelsens nya stödformer

2020-06-16

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen att utvidga de stödformer som forskare kan söka direkt från stiftelsen. Förutom postdokprojekt och två- och treåriga projekt så inför stiftelsen stödformerna storprojekt och forskarnätverk.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

En annan nyhet är stöd till forskarnätverk. Det är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år. Denna stödform är öppen för forskare vid såväl Södertörns högskola som andra svenska lärosäten, men förutsätter samarbete med forskare vid Södertörns högskola.

Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 3 februari 2021.

Anvisningar för ansökan läggs ut på stiftelsens hemsida efter sommaren.


Tillbaka till Aktuellt