Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

2022-04-20

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 324 000 kronor till fyra forskarnätverk.

En särskild bedömarpanel har bedömt ansökningarna och lämnat en rekommendation om beslut till Östersjöstiftelsens styrelse. Styrelsen har följt rekommendationen. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 september 2022. Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Beviljade ansökningar om forskarnätverk, 2022-04-20

ProjektledareProjekttitelAnslagsförvaltareBeviljat belopp
Robert LecusayTransforming Early Childhood Education and Care in the Baltic and Eastern European Region: Revitalizing pedagogical perspectives from Serbian, Finnish and Swedish Scholarship and Practice in the Field.Södertörns högskola, lärarutbildningen78 000 kr
Björn HasslerMapping key challenges to sustainability transitions in agriculture and food production in Armenia and beyondSödertörns högskola, institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik106 000 kr
Ulrika BjörkExperimenting with tradition – early 20th century East-European Jewish and German dialogues as a source of philosophical modernitySödertörns högskola, institutionen för kultur och lärande82 000 kr
Ann WernerContemporary post-Soviet popular music: Politics and aestheticsSödertörns högskola, institutionen för kultur och lärande58 000 kr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. Läs mer om forskarnätverk här.


Tillbaka till Aktuellt