Östersjöstiftelsens årliga beslut om medel år 2022

2021-11-19

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa.

Nya forskningsprojekt, med start 2022, har beviljats drygt 70 miljoner kronor däribland det första anslaget till ett storprojekt, en ny stödform från och med i år.

Stiftelsen har också beviljat 115 miljoner kronor till verksamheter nästa år vid Södertörns högskola efter ansökan från rektor för högskolan. Anslaget till forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, omfattar 45 miljoner kronor. Andra stora anslag är 26 miljoner kronor till professorsprogrammet vid Södertörns högskola, 19 miljoner kronor till Centre for Baltic and East European Studies, CBEES och knappt 17 miljoner kronor till Södertörns högskolas bibliotek.

Därutöver ges anslag till bland annat tidskriften Baltic Worlds, rese- och konferensbidrag, bidrag till publikationer och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.


Tillbaka till Aktuellt