Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Kritiker och ingenjör: den multimediale Ivan Aksenov


Ämne: Litteraturvetenskap, slaviska språk
Projektledare: Lars Kleberg
Startår: 2007
Projekttyp: Projekt

Projektet leder till en monografi om Ivan Aksenov för att ge en helhetsbild av en av den ryska modernismens dolda nyckelgestalter och klargöra de teknologiska grunderna för hans gränsöverskridande verk. Projektets hypotes är att Aksenovs snabba analogier mellan olika ämnesområden och paradoxala konfrontationer mellan skenbart väsensskilda objekt grundade sig på hans radikalt antiideologiska inställning till konsten och hans grundliga matematiska och ingenjörsvetenskapliga utbildning.