Ansökan om forskningsmedel

Östersjöstiftelsens styrelse har tolkat ändamålsparagrafen så att den verksamhet som kan stödjas måste ha en organisatorisk eller personell anknytning till Södertörns högskola. Styrelsen anser att stiftelsen inte kan stödja verksamhet som bedrivs på annan ort om den inte ingår i ett projekt som bedrivs vid högskolan.

Ansökan om medel för nya forskningsprojekt lämnas till Östersjöstiftelsens kansli. Ansökan görs en gång per år.

Obs! Ansökningar om planeringsmedel samt bidrag till vetenskapliga konferenser och resor administreras av Södertörns högskola. Se Södertörns högskolas intranät/Forskningshandboken.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.