Ansökan om forskningsmedel

Östersjöstiftelsens styrelse har tolkat ändamålsparagrafen så att den verksamhet som kan stödjas måste ha en organisatorisk eller personell anknytning till Södertörns högskola. Styrelsen anser att stiftelsen inte kan stödja verksamhet som bedrivs på annan ort om den inte ingår i ett projekt som bedrivs vid högskolan.

Ansökan om medel för nya forskningsprojekt lämnas till Östersjöstiftelsens kansli. Ansökan görs en gång per år. Ansökningssystemet är stängt för år 2018. 

Obs! Ansökningar om planeringsmedel samt bidrag till vetenskapliga konferenser och resor administreras av Södertörns högskola. Se Södertörns högskolas intranät/Forskningshandboken.

Anvisningar 2018 (PDF 75,2 KB)

Instructions for 2018 (PDF 101,4 KB)

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.