Slutredovisning

När dispositionstiden för ett projekt har uppnåtts ska en slutredovisning, bestående av en ekonomisk och en vetenskaplig del, inom fyra månader skickas in till Södertörns högskola. Slutredovisningen görs på särskild blankett och lämnas i två underskrivna exemplar samt i elektronisk version till Ann-Charlott Karlsson MA815, ann-charlott.karlsson@sh.se

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar 13 februari 2019.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.