Slutredovisning

Ansökningar om förlängd dispositionstid för forskningsprojekt beviljade av Östersjöstiftelsen hanteras av Ann-Charlott Karlsson och görs per mejl inkl. motivering (det finns ingen särskild blankett) till: ann-charlott.karlsson@sh.se

Slutredovisning
Blanketten finns på högskolans hemsida

Slutredovisningar skickas till Ann-Charlott Karlsson: 
ann-charlott.karlsson@sh.se

Ansökningsformulär

Formulär för ansökan om forsknings-
medel för 2019

Ansökningssystemet öppnar igen inför nästa års omgång.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.