Med anledning av invasionen av Ukraina

2022-03-03

Östersjöstiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Stiftelsen stödjer därmed forskare från denna region, från Ukraina, från Ryssland, men också från många andra länder i regionen. Stiftelsen stödjer också forskningsprojekt som berör Ukraina. Exempel på forskningsprojekt återfinns i stiftelsens projektdatabas, men har också samlats i listan nedan.

Stiftelsen delar Södertörns högskolas djupa oro över den situation som universitet och forskare i Ukraina och Östeuropa befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina. Stiftelsen avser att finna vägar att stödja en fortsatt fri forskning, forskarutbyte och universitetens självständiga utveckling i Ukraina och Östeuropa.

Ryssland måste omedelbart upphöra med alla krigshandlingar som nu plågar det ukrainska folket. Denna aggression mot en självständig nation bryter både mot internationell rätt och den mänskliga samvarons grundläggande moralkodex.

Forskningsprojekt om Ukraina

ProjekttitelProjektledareProjekttypStartår
Authoritarian Policy Transfer in Post-Soviet StatesOlena Podolianprojekt2022
To Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939Julia Malitskaprojekt2022
Student mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies and assets among Belarusian and Ukrainian studentsMette Ginnerskov-Dahlbergpostdokprojekt2021
Connecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontlineRoman Horbykpostdokprojekt2020
Reproducing (In)Justice: Towards a theory of relational reproductive justice of surrogacy in Baltic, Central and Eastern EuropeJenny Gunnarsson Payneprojekt2018
Religion and Politics in Ukraine: The Influence of Churches and Religious Traditions in Formation of Collective MemoryYulia Yurchukprojekt2017
Propaganda and management of information in the Ukraine-Russia conflict: From nation branding to information warPer Ståhlbergprojekt2016
Fish in Water? Surveillance in Post-Communist SocietiesOla Svenoniusprojekt2013
Nation brandingGöran Bolinprojekt2013
The Roma Genocide in Ukraine 1941-44: History, memories and representationsPiotr Wawrzeniukprojekt2012
Health and Population Developments in Eastern Europe in the Conditions of Economic CrisisIlkka Henrik Mäkinenprojekt2011
East Meets West: Charismatic Christianity and Western Missions in Soviet Union, Russia and Ukraine Gunilla Gunnerprojekt2008
Swedish colonies in UkraineDavid Gauntprojekt2007
Coping with economic hardship in Lithuania, Sweden, and Ukraine. A comparative study of the effect of the means-tested benefits on the well being of the welfare recipientsJolanta Aidukaiteprojekt2006
Agrar förändring och ideologisk formering – kooperation och medborgarskap i Östersjöområdet 1880–1939Anu Mai Kõllprojekt2006
Stater och marknader i transition: finansmarknadsutveckling i perspektivMikael Olssonprojekt2005
Multietnicitet, mångspråkighet och kulturell mångfald i Polen och Ukraina. Den polska och ukrainska intelligentians diskurser, 1945–2005Janusz Korekprojekt2003
Religious and ethnic toleranceDavid Gauntprojekt1999
Institutionalising Democracy: A Study of City Regions in Poland and UkraineMartin Åbergprojekt1998
Svanarna – Livsformer i förorter till större städer i ÖstersjöländerKarl-Olov Arnstbergprojekt1998

Tillbaka till Aktuellt