Aktuellt

  • Nya projektbidrag 2017

    Östersjöstiftelsens styrelse har vid sammanträde den 12 oktober beslutat om nya projektbidrag med start 2017.

  • Östersjöstiftelsens nya styrelse från 2016-07-01

    Östersjöstiftelsen har fått ny styrelse. Sju av ledamöterna valdes vid styrelsemöte den 8 juni 2016 och två av ledamöterna har utsetts av regeringen. Vid ett konstituerande möte den 7 juli 2016 utsåg styrelsen orförande och vice-ordförande

Arkiv

Stiftelsen i korthet

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.