Aktuellt

  • Nya projektbidrag 2016

    Östersjöstiftelsens styrelse har den 28 september beslutat om nya projektbidrag med start 2016.

Arkiv

Stiftelsen i korthet

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.