Medel och projekt

Här kan du ansöka om medel för forskning.

Ansökningssystemet är nu stängt.

Stiftelsen i korthet

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola.

Stiftelsen stödjer forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet vid Södertörns högskola.