Alla inlägg av andreasberonius

Utvärdering av Östersjöstiftelsens stödformer

Östersjöstiftelsen har anlitat det danska forskningsinstitutet Danish Centre for Studies in Research and Research Policy för en utvärdering av stiftelsens stödformer. Utvärderingsrapporten har nu lämnats över till stiftelsen.

Rapporten består av flera delar. I en första del finns en genomgång av internationell litteratur om forskningsfinansiering och en presentation av en typologi för olika instrument och stödformer.  I en andra del diskuteras de stödformer som stiftelsen har finansierat under de gångna åren. En tredje del utgörs av en bibliometrisk studie. Den fjärde delen redovisar resultaten från en enkät riktad till tidigare mottagare av stöd från stiftelsen.

Utvärderingen kommer att vara ett underlag i stiftelsens pågående arbete med en strategi för framtida stödformer.

REPORT – Evaluation of Funding Practices at Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2020

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sitt årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa. Beslutet avser medel för år 2020. Södertörns högskola är anslagsförvaltare av medlen.

Huvuddelen, knappt 68 miljoner kronor för år 2020, går till forskningsprojekt, nya och pågående.

Andra större budgetposter är:

 • Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, 40 miljoner kronor
 • Professorsprogrammet vid högskolan, 30,4 miljoner kronor
 • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, 10,9 miljoner kronor
 • Södertörns högskolas bibliotek, 15,7 miljoner kronor
 • Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds, forskningslaboratorier och ett försök med en årlig publikation om Östersjö- och Östeuroparegionen.

Information inför utlysning av medel 2020

Östersjöstiftelsen kommer under år 2020 att utlysa medel till projekt och postdokprojekt.

Viktiga saker att observera är följande:

Östersjöstiftelsen kommer att införa ett tvåstegsförfarande.

I korthet innebär det att projektbeskrivningen i ansökningarna i ett första steg utgörs av en skiss. Stiftelsens forskningsdelegation gör en bedömning av ansökningarna och ett urval av ansökningar går vidare till ett andra steg, övriga avslås utan extern sakkunniggranskning. För de ansökningar som går vidare ska en fördjupad projektbeskrivning skrivas. Den fördjupade ansökan skickas på extern sakkunniggranskning. Med den fördjupade ansökan och sakkunnigutlåtandena som underlag gör stiftelsens forskningsdelegation en bedömning och prioritering av vilka ansökningar som stiftelsens styrelse rekommenderas att bevilja.

Östersjöstiftelsen kommer att använda ett nytt ansökningssystem. Ansökan sker, som tidigare, via stiftelsens webbplats.

Viktiga datum

 • Informationsmöte inför ansökan 2020 hålls onsdagen den 4 december kl. 14.00-15.00 i lokal F11. Mötet hålls på svenska.
 • Ansökningssystemet öppnar onsdagen den 8 januari 2020 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 1 är onsdagen den 29 januari 2020, kl. 15.00.
 • Besked om ifall ansökan har beviljats att gå vidare till steg 2 skickas i mitten av mars 2020.
 • Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 2 är onsdagen den 22 april 2020, kl. 15.00.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 6 oktober 2020.

Anvisningarna för ansökan kommer att revideras och läggs ut på Östersjöstiftelsens webbplats i november 2019. En förändring som redan nu kan meddelas är att det endast är möjligt att medverka i en ansökan om projekt- eller postdokprojekt, oavsett om du söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså till exempel inte att medverka i både en projektansökan och en postdokansökan.

Östersjöstiftelsen firar 25-årsjubileum

För 25 år sedan bildades Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. Riksbankens Jubileumsfond fick samtidigt ett kapitaltillskott. Stiftelserna har bidragit till svensk forskning i världsklass, innovationer och tillväxt. Vi gör svensk forskningsfinansiering mer mångfaldig.

Det firar vi onsdag den 2 oktober kl. 13 – 16 genom ett fullspäckat seminarium som du kan se live här


Program

Inledning och välkommen
Patrik Hadenius och Anna Wetterbom

Stiftelsernas roll i en föränderlig omvärld
Philomena Gibbons, biträdande direktör, Wellcome Trust. Föredraget hålls på engelska.

Från löntagarfonder till forskningsstiftelser – en hisnande historia
Klas Eklund, senior economist, Mannheimer Swartling, och f.d styrelseledamot i Mistra.

Kaffe

Vilket mandat har egentligen stiftelserna?
Katarina Olsson, stiftelseexpert, professor i juridik vid Lunds universitet.Vad kan vi förvänta oss av stiftelserna framöver?

VD-panel med Eva Schelin, Lars Hultman, Åke Iverfeldt, Marika Hedin, Lars Haikola och Andreas Göthenberg

I samband med vårt jubileumsfirande har Klas Eklund skrivit en jubileumsfolder ”Stiftelserna ett kvartssekel – En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”, som beskriver vår gemensamma historia.

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat knappt 47 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt. Beloppet avser forskningsprojektens hela löptid.

Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.

Kriterierna för bedömning har varit:

 • vetenskaplig kvalitet
 • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
 • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade projekt (x) och postdokprojekt 2019-09-30

DnrProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat beloppProjekt
6/9Adrienne SörbomPolicy Advice in Electoral democracies – Think Tanks in Hungary and PolandInstitutionen för samhällsvetenskaper4952000x
7/19Roman HorbykConnecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontline (a postdoc project)Institutionen för kultur och lärande1856000
8/19Susanne WenglePost-Soviet Harvests; understanding uneven rural recovery in the post-Soviet regionInstitutionen för samhällsvetenskaper2818000x
10/19Jenny SundénRethinking sexuality: A geopolitics of digital sexual cultures in Estonia, Sweden and FinlandInstitutionen för kultur och lärande4396000x
12/19Julia MalitskaVegetarianism in the Russian Empire: Ideas, Practices, Identities and Legacies, 1860s–1920sInstitutionen för historia och samtidsstudier2209000
17/19Torbjörn NilssonSwedes, emotions and moral diplomacy in the Great Terror. Foreign Office´s rescue operation in the Soviet Union, 1937-38Institutionen för historia och samtidsstudier4793000x
21/19Irina SeitsMuted histories and reunited memories: neglected Swedish and Finnish architectural heritage in St. Petersburg.Institutionen för kultur och lärande1907000
26/19Zhanna KravchenkoSupporting democracy and human rights in illiberal regimes – a case study of a “closing space” for civil society in RussiaInstitutionen för samhällsvetenskaper4955000x
31/19Karin JonssonShifting Solidarities. A Comparative Study of the Conceptual History of International Solidarity in German and Swedish Social Democracy, 1968 to 2019Institutionen för historia och samtidsstudier2084000
42/19Anushree SanyalREVIVE – Genomic signatures of diatom evolution on revived diatoms from natural archivesInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik5102000x
50/19Göran BolinSocial Media Surveillance and Experiences of AuthoritarianismInstitutionen för kultur och lärande7469000x
53/19Nadezda PetrusenkoNarratives of Revolutionary Struggle and Construction of Post-Soviet Identities in Russia (1991-2018)Institutionen för historia och samtidsstudier2097000
56/19Nisha H. MotwaniBacteria-driven Hg methylation in microbiome of lower consumersInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2174000