Alla inlägg av andreasberonius

Östersjöstiftelsens årliga beslut om medel år 2022

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa.

Nya forskningsprojekt, med start 2022, har beviljats drygt 70 miljoner kronor däribland det första anslaget till ett storprojekt, en ny stödform från och med i år.

Stiftelsen har också beviljat 115 miljoner kronor till verksamheter nästa år vid Södertörns högskola efter ansökan från rektor för högskolan. Anslaget till forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, omfattar 45 miljoner kronor. Andra stora anslag är 26 miljoner kronor till professorsprogrammet vid Södertörns högskola, 19 miljoner kronor till Centre for Baltic and East European Studies, CBEES och knappt 17 miljoner kronor till Södertörns högskolas bibliotek.

Därutöver ges anslag till bland annat tidskriften Baltic Worlds, rese- och konferensbidrag, bidrag till publikationer och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2022

Tisdagen den 9 november 2021 kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför ansökan 2022. Mötet äger rum på Zoom och det hålls på svenska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli och ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation.

Anmäl ditt deltagande senast den 3 november 2021 till erika@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2022
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdokprojekt
  • Storprojekt
  • Forskarnätverk
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en beskrivning av vad som avses med forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2022

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Medel kan sökas för postdokprojekt, två- eller treåriga projekt, storprojekt och forskarnätverk. En nyhet är att den maximala anställningsgrad som är möjlig att söka inom två- och treåriga projekt och storprojekt har ökats från 50 % till 75 % av heltidstjänst per år. En annan nyhet är att starttiden för ett beviljat forskarnätverk kommer att vara 1 september 2022.

Anvisningarna är separata för respektive stödform, dessutom finns särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 10 januari 2022 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 2 februari 2022 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2022 hålls tisdagen den 9 november 2021 kl. 13.00-14.30 på Zoom. Mer information kommer på Östersjöstiftelsens webbplats.

Stiftelsen stödjer 14 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning av anslag till forskningsprojekt.  

– Det är glädjande att stiftelsen har beslutat att bevilja sammanlagt 70,7 miljoner kronor till 14 forskningsprojekt inriktade på Östersjöregionen och Östeuropa, säger stiftelsens forskningsdirektör Britta Lövgren. Ett av forskningsprojekten som har beviljats, och då med närmare 25 miljoner kronor, finns i stiftelsens nya stödform storprojekt.

Postdokprojekt

Postdokprojekt är stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år. Stiftelsen har beviljat tre ansökningar om postdokprojekt i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Aleksandra GajowyConstructing the Polish Imaginary: Race and Ethnicity in Polish Visual Culture from Romanticism to the PresentSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande1 473 000 kr
Martin DahlUnravelling the relative influence of climate and land-use change on nitrogen retention in Baltic Sea coastal sediments over the last 300 yearsSödertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2 836 000 kr
Ekaterina TarasovaJust energy transitions for whom? Exploring the concept of recognition-based justice in the case of the coal phase-out in PolandSödertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2 121 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade postdokprojekt här.

Två- och treåriga projekt

Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat tio projektansökningar i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Sylwia Szymańska-SmolkinJewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the Holocaust.Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 594 000 kr
Julia MalitskaTo Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 530 000 kr
Yulia GradskovaMaternity in time of “traditional values” and femonationalismSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande6 000 000 kr
Katarina Wadstein MacLeodIllustrating Neutral Nature: Scientific Depictions of the Arctic from Moscow, Stockholm, and ParisSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande2 789 000 kr
Susan LindholmAn entangled history of the Kulturnation. The German schools in Stockholm and Helsinki 1933-1995.Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 359 000 kr
Lisa KällströmPippi Beyond the Border: Pippi Longstocking in the German Democratic RepublicSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande3 251 000 kr
Cecilia SjöholmDistrusting Monuments. Art and The War In Former Yugoslavia.Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 628 000 kr
Oleksandr PolianichevTropics of Tsardom: Plants and Empire in the South Caucasus, 1800s–1917Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 231 000 kr
Michael ForsmanAnticipating and mediating future classrooms. Ed-tech imaginaries of learning, communication and citizens making in Estonia and SwedenSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 919 000 kr
Olena PodolianAuthoritarian Policy Transfer in Post-Soviet States.Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 990 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade två- och treåriga projekt här.

Storprojekt

Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Inom ramen för ett storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat en storprojektansökan i årets ansökningsomgång.

–Det har varit ett hedrande och givande uppdrag att leda den panel som har bedömt ansökningarna i Östersjöstiftelsens första utlysning av storprojekt, säger Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Hon tillägger att en stödform av detta slag ställer stora krav på ansökningarna då excellens krävs i ansökans alla delar och också i dess helhet. –Vi kommer med stort intresse att följa storprojektet liksom stödformens utveckling, säger Helena Sandberg.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Martin GullströmClimate change mitigation capacity of the Baltic coastal seascape: identification of hotspot environments for coastal blue carbon sequestration and guidance for sustainable management of the Baltic coastal landscapes under global change (CLIM-SCAPE)Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik24 997 000 kr

Läs en sammanfattning av det beviljade storprojektet här.

Bedömningarna har genomförts av särskilda bedömarpaneler med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden, och för storprojekten även intervjuer med forskargrupper, som underlag. Östersjöstiftelsens styrelse har följt panelernas rekommendationer.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2022.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och kan omfatta alla discipliner. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper efter ansökan i årliga utlysningar och stödjer också verksamhet vid Södertörns högskola efter årlig ansökan från högskolan.

 

Utlysningar 2022

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2021: två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk.

En nyhet är att stiftelsen utökar den maximala anställningsgraden som är möjlig att söka inom två- och treåriga projekt och storprojekt från 50% till maximum 75% av heltidstjänst per år.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 10 januari 2022 och sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 2 februari 2022.

Nya anvisningar för ansökan 2022 läggs ut på stiftelsens webbplats under hösten.

Ett informationsmöte inför ansökan 2022 hålls digitalt tisdagen den 9 november kl. 13.00. Mer information kommer på webbplatsen.

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 367 000 kronor till tre forskarnätverk.

En särskild bedömarpanel har bedömt ansökningarna och lämnat en rekommendation om beslut till Östersjöstiftelsens styrelse. Styrelsen har följt rekommendationen. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 juni 2021.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade ansökningar om forskarnätverk, 2021-04-14

DnrProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
21-RN-0001Yulia GradskovaResearching gender and sexuality in Eastern European history and post-socialist present: Does race matter?Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola133 tkr
21-RN-0002Andrej KotljarchukHistory and Memory of the Holocaust and Romani genocide in a Comparative International PerspectiveInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola150 tkr
21-RN-0003Anushree SanyalPHYTOREV: A coordinated effort to understand genomic changes in revived diatom and phytoplankton populations from Baltic Sea sediments in light of environmental changeInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola84 tkr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. Läs mer här.

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2021

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sina årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa. Det största anslaget går till nya forskningsprojekt.

Andra större budgetposter är:

 • Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, 40 miljoner kronor
 • Professorsprogrammet vid Södertörns högskola, 23 miljoner kronor
 • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, 14 miljoner kronor
 • Södertörns högskolas bibliotek, 17 miljoner kronor

Därutöver ges anslag till bland annat tidskriften Baltic Worlds och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Välkommen till informationsmöte inför ansökan 2021!

Onsdagen den 11 november kl. 13.00-14.30 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför ansökan 2021. Mötet äger rum på Zoom och det hålls på svenska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli och ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation. Anmäl ditt deltagande senast den 5 november till erika@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2021
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdokprojekt
  • Storprojekt
  • Forskarnätverk
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en översikt över Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskningsprojekt som får anslag i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat drygt 48 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt.

Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt. Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2021.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade projekt och postdokprojekt 2020-10-06

DiarienummerProjekt-ledareProjekttitelInstitutionBeviljat beloppProjekttyp
S2-20-0002Daniel FittanteMultiscalar Ethnic Intermediation in Post-Communist Eastern EuropeInstitutionen för samhälls-vetenskaper1 619 000 krpostdok
S2-20-0007Anne KaunAutomating Welfare in the Baltic Sea Region: Consequences of Automated Decision-Making for Democratic Values (AUTO-WELF)Institutionen för kultur och lärande3 399 000 krprojekt
S2-20-0008Alexander StagnellPost-Communist Communism in Eastern Europe: A Rhetorical History of The Ljubljana School of PsychoanalysisInstitutionen för kultur och lärande2 036 000 krpostdok
S2-20-0010Ann WernerConservatory cultures: Nation and gender in the conservatoire music educations of Estonia, Finland, and HungaryInstitutionen för kultur och lärande5 274 000 krprojekt
S2-20-0011Christofer BerglundConscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence FinlandInstitutionen för samhälls-vetenskaper5 635 000 krprojekt
S2-20-0015Jessica GustafssonPost-migrant voices in the Baltic Sea region (Sweden, Germany, Estonia)Institutionen för kultur och lärande7 220 000 krprojekt
S2-20-0016Gustav StrandbergGlobalisation, Nationalism, and the Question of CommunityInstitutionen för kultur och lärande2 197 000 krpostdok
S2-20-0017Mette Ginnerskov-DahlbergStudent mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies and assets among Belarusian and Ukrainian studentsInstitutionen för samhälls-vetenskaper1 943 000 krpostdok
S2-20-0019Mats GrahnHealth hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organismsInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik7 985 000 krprojekt
S2-20-0020Oliver BlomqvistLanguage Unity and Diversity in the Administrative Writing of the Swedish Baltic EmpireInstitutionen för kultur och lärande2 157 000 krpostdok
S2-20-0023Emma Hagström MolinProvenance in 19th-Century Europe: Research Practice and OntologyInstitutionen för historia och samtidsstudier2 161 000 krprojekt
S2-20-0025Maria LönnSweat, Tears, Shame: Exploiting Vulnerabilities through Chekhov’s Acting Techniques Imaginary Body and AtmosphereInstitutionen för kultur och lärande2 114 000 krpostdok
S2-20-0026Jani TurunenLeavers and stayers – Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and FinlandInstitutionen för samhälls-vetenskaper4 764 000 krprojekt

Nu finns anvisningar för ansökningar om medel från Östersjöstiftelsen 2021!

Anvisningarna gäller fyra olika stödformer. Som tidigare kan medel sökas för postdokprojekt och för två- eller treåriga projekt, men nu kan medel även sökas för storprojekt och forskarnätverk. Observera att utformningen av tidigare stödformer har förändrats i och med att nya stödformer har tillkommit.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år.

Anvisningarna är separata för respektive stödform, dessutom finns särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Ansökningssystemet öppnar måndagen den 11 januari 2021 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdokprojekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 3 februari 2021 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2021 hålls onsdagen den 11 november kl. 13.00-15.00. Mer information kommer på hemsidan.

NYHET! Stiftelsens nya stödformer

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen att utvidga de stödformer som forskare kan söka direkt från stiftelsen. Förutom postdokprojekt och två- och treåriga projekt så inför stiftelsen stödformerna storprojekt och forskarnätverk.

Storprojekt söks av en grupp av forskare och kan inkludera finansiering av både postdoktorer och doktorander. Ett starkt internationellt inslag ska karaktärisera forskargruppen. Omfattningen i tid och pengar är max 5 år och max 5 miljoner kronor per år.

En annan nyhet är stöd till forskarnätverk. Det är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan befintliga nätverk mellan forskare. Nätverksmedlen ska bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter. En övervägande del av deltagarna ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige. Omfattningen i medel är 150 000 kronor per nätverk för max ett år. Denna stödform är öppen för forskare vid såväl Södertörns högskola som andra svenska lärosäten, men förutsätter samarbete med forskare vid Södertörns högskola.

Sista ansökningsdag för samtliga stödformer är onsdagen den 3 februari 2021.

Anvisningar för ansökan läggs ut på stiftelsens hemsida efter sommaren.

Information till forskningsprojekt påverkade av Covid-19

Om ett forskningsprojekt riskerar att fördröjas avsevärt på grund av Covid-19-utbrottet och inte kan genomföras inom ramen för dispositionstiden kan Östersjöstiftelsen bevilja en förlängning av dispositionstiden. En ansökan om förlängning ska ske mot slutet av dispositionstiden och innehålla en redovisning av på vilket sätt Covid-19-utbrottet orsakat förseningen och, som vanligt, en översiktlig plan för hur och när projektet avses komma att slutföras.

Anvisningar för ansökan om projekt och postdokprojekt 2020

Nu finns anvisningar för ansökan om medel för projekt- och postdokprojekt. Anvisningarna består av a. anvisningar med information om vilka villkor som gäller för medel från Östersjöstiftelsen, en redovisning av beredningsprocessen samt särskilda anvisningar för ansökans innehåll i steg 1 och steg 2, b. särskilda anvisningar till själva ansökningssystemet samt 3. vanliga frågor och svar. De tre dokumenten finns på såväl svenska som engelska.

Klicka här för anvisningar till ansökningssystemet 2020

Utvärdering av Östersjöstiftelsens stödformer

Östersjöstiftelsen har anlitat det danska forskningsinstitutet Danish Centre for Studies in Research and Research Policy för en utvärdering av stiftelsens stödformer. Utvärderingsrapporten har nu lämnats över till stiftelsen.

Rapporten består av flera delar. I en första del finns en genomgång av internationell litteratur om forskningsfinansiering och en presentation av en typologi för olika instrument och stödformer.  I en andra del diskuteras de stödformer som stiftelsen har finansierat under de gångna åren. En tredje del utgörs av en bibliometrisk studie. Den fjärde delen redovisar resultaten från en enkät riktad till tidigare mottagare av stöd från stiftelsen.

Utvärderingen kommer att vara ett underlag i stiftelsens pågående arbete med en strategi för framtida stödformer.

REPORT – Evaluation of Funding Practices at Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsens beslut om medel för år 2020

Östersjöstiftelsens styrelse har fattat sitt årliga beslut om medel till forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med inriktning på Östersjöregionen och Östeuropa. Beslutet avser medel för år 2020. Södertörns högskola är anslagsförvaltare av medlen.

Huvuddelen, knappt 68 miljoner kronor för år 2020, går till forskningsprojekt, nya och pågående.

Andra större budgetposter är:

 • Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, 40 miljoner kronor
 • Professorsprogrammet vid högskolan, 30,4 miljoner kronor
 • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, 10,9 miljoner kronor
 • Södertörns högskolas bibliotek, 15,7 miljoner kronor
 • Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds, forskningslaboratorier och ett försök med en årlig publikation om Östersjö- och Östeuroparegionen.

Information inför utlysning av medel 2020

Östersjöstiftelsen kommer under år 2020 att utlysa medel till projekt och postdokprojekt.

Viktiga saker att observera är följande:

Östersjöstiftelsen kommer att införa ett tvåstegsförfarande.

I korthet innebär det att projektbeskrivningen i ansökningarna i ett första steg utgörs av en skiss. Stiftelsens forskningsdelegation gör en bedömning av ansökningarna och ett urval av ansökningar går vidare till ett andra steg, övriga avslås utan extern sakkunniggranskning. För de ansökningar som går vidare ska en fördjupad projektbeskrivning skrivas. Den fördjupade ansökan skickas på extern sakkunniggranskning. Med den fördjupade ansökan och sakkunnigutlåtandena som underlag gör stiftelsens forskningsdelegation en bedömning och prioritering av vilka ansökningar som stiftelsens styrelse rekommenderas att bevilja.

Östersjöstiftelsen kommer att använda ett nytt ansökningssystem. Ansökan sker, som tidigare, via stiftelsens webbplats.

Viktiga datum

 • Informationsmöte inför ansökan 2020 hålls onsdagen den 4 december kl. 14.00-15.00 i lokal F11. Mötet hålls på svenska.
 • Ansökningssystemet öppnar onsdagen den 8 januari 2020 kl. 9.00.
 • Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 1 är onsdagen den 29 januari 2020, kl. 15.00.
 • Besked om ifall ansökan har beviljats att gå vidare till steg 2 skickas i mitten av mars 2020.
 • Sista ansökningsdag för projekt och postdokprojekt i steg 2 är onsdagen den 22 april 2020, kl. 15.00.
 • Beslut om huruvida ansökan beviljas eller ej fattas av Östersjöstiftelsens styrelse tisdagen den 6 oktober 2020.

Anvisningarna för ansökan kommer att revideras och läggs ut på Östersjöstiftelsens webbplats i november 2019. En förändring som redan nu kan meddelas är att det endast är möjligt att medverka i en ansökan om projekt- eller postdokprojekt, oavsett om du söker som projektledare eller projektdeltagare. Det går alltså till exempel inte att medverka i både en projektansökan och en postdokansökan.

Östersjöstiftelsen firar 25-årsjubileum

För 25 år sedan bildades Östersjöstiftelsen, KK-stiftelsen, STINT, Mistra och SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. Riksbankens Jubileumsfond fick samtidigt ett kapitaltillskott. Stiftelserna har bidragit till svensk forskning i världsklass, innovationer och tillväxt. Vi gör svensk forskningsfinansiering mer mångfaldig.

Det firar vi onsdag den 2 oktober kl. 13 – 16 genom ett fullspäckat seminarium som du kan se live här


Program

Inledning och välkommen
Patrik Hadenius och Anna Wetterbom

Stiftelsernas roll i en föränderlig omvärld
Philomena Gibbons, biträdande direktör, Wellcome Trust. Föredraget hålls på engelska.

Från löntagarfonder till forskningsstiftelser – en hisnande historia
Klas Eklund, senior economist, Mannheimer Swartling, och f.d styrelseledamot i Mistra.

Kaffe

Vilket mandat har egentligen stiftelserna?
Katarina Olsson, stiftelseexpert, professor i juridik vid Lunds universitet.Vad kan vi förvänta oss av stiftelserna framöver?

VD-panel med Eva Schelin, Lars Hultman, Åke Iverfeldt, Marika Hedin, Lars Haikola och Andreas Göthenberg

I samband med vårt jubileumsfirande har Klas Eklund skrivit en jubileumsfolder ”Stiftelserna ett kvartssekel – En hisnande resa från löntagarfonder till forskningspengar”, som beskriver vår gemensamma historia.

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om årets ansökningar

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning av anslag till projekt och postdokprojekt. Stiftelsen har beviljat knappt 47 miljoner kronor till sju projekt och sex postdokprojekt. Beloppet avser forskningsprojektens hela löptid.

Stiftelsens forskningsdelegation har genomfört bedömningen med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden som underlag.

Kriterierna för bedömning har varit:

 • vetenskaplig kvalitet
 • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
 • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt tretton projekt.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Östersjöstiftelsen, beviljade projekt (x) och postdokprojekt 2019-09-30

DnrProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat beloppProjekt
6/9Adrienne SörbomPolicy Advice in Electoral democracies – Think Tanks in Hungary and PolandInstitutionen för samhällsvetenskaper4952000x
7/19Roman HorbykConnecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontline (a postdoc project)Institutionen för kultur och lärande1856000
8/19Susanne WenglePost-Soviet Harvests; understanding uneven rural recovery in the post-Soviet regionInstitutionen för samhällsvetenskaper2818000x
10/19Jenny SundénRethinking sexuality: A geopolitics of digital sexual cultures in Estonia, Sweden and FinlandInstitutionen för kultur och lärande4396000x
12/19Julia MalitskaVegetarianism in the Russian Empire: Ideas, Practices, Identities and Legacies, 1860s–1920sInstitutionen för historia och samtidsstudier2209000
17/19Torbjörn NilssonSwedes, emotions and moral diplomacy in the Great Terror. Foreign Office´s rescue operation in the Soviet Union, 1937-38Institutionen för historia och samtidsstudier4793000x
21/19Irina SeitsMuted histories and reunited memories: neglected Swedish and Finnish architectural heritage in St. Petersburg.Institutionen för kultur och lärande1907000
26/19Zhanna KravchenkoSupporting democracy and human rights in illiberal regimes – a case study of a “closing space” for civil society in RussiaInstitutionen för samhällsvetenskaper4955000x
31/19Karin JonssonShifting Solidarities. A Comparative Study of the Conceptual History of International Solidarity in German and Swedish Social Democracy, 1968 to 2019Institutionen för historia och samtidsstudier2084000
42/19Anushree SanyalREVIVE – Genomic signatures of diatom evolution on revived diatoms from natural archivesInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik5102000x
50/19Göran BolinSocial Media Surveillance and Experiences of AuthoritarianismInstitutionen för kultur och lärande7469000x
53/19Nadezda PetrusenkoNarratives of Revolutionary Struggle and Construction of Post-Soviet Identities in Russia (1991-2018)Institutionen för historia och samtidsstudier2097000
56/19Nisha H. MotwaniBacteria-driven Hg methylation in microbiome of lower consumersInstitutionen för naturvetenskap, miljö och teknik2174000